Jdi na obsah Jdi na menu
 


Resident Evil 2

4. 12. 2006

Resident Evil  je sakra dobrá  hra a zaslouží  si, aby jí  byl sepsán patřičný
návod.  Zde je...  Předesílám, že  hra je  velice násilná  a takřka  brutální,
a proto ji radši neukazujte mladšímu bratrovi.  A pokud již jste jednou mladší
bratr, neukazujte ji rodičům.

Dělí  se  do  dvou  misí.  Poté,  co  dokončíte  hru  s libovolným charakterem
(Claire/Leon),  budete  vybídnuti  k  uložení  pozice  a  nahrání  této pozice
z druhého CD,  čímž začíná mise druhá.  Pro objasnění - poté,  co ukončíte hru
s Claire, uložíte pozici, vyměníte CD a  hrajete druhou stránku mise - tedy za
Leona, který se  objeví po havárii na opačné  straně hořícího vozu. Objektivně
vzato  se sice  jednotlivé úkony  v obou  misích vcelku  opakují, nicméně jsou
jinak časově uspořádané a v mírných modifikacích.

Hlavními zásadami je těchto  pár vět: Co se dá sebrat, to  se nejspíše na něco
hodí. Vše,  co se hýbe, je  nepřítel. Přítele není možné  zabít. Inventář není
nafukovací. Na zombii  je Magnum jako stvořené, nicméně  usmrtit havrana tímto
nástrojem  je plýtvání,  naučte se  šetřit  municí  a správně  ji používat  na
jednotlivé cíle.  Pozice se dá ukládat  pouze máte-li pásku do  psacího stroje
a stojíte-li   zrovna   u   nějakého.   Jako   úschovny   věcí,  které  zrovna
nepotřebujete, použijte velké  bedny, předměty v nich uložené  jsou k nalezení
i v  kterékoliv jiné  takovéto bedně.  Všechno pečlivě  nejdříve prozkoumejte.
Vaše  možnost  ukládat  pozici  je  limitována  počtem  pásek. A hlavně, nikdy
nezapomeňte, že je to pouze hra.


A) PRVNÍ MISE

1) Claire

Prostřílejte se  postupně až do  obchodu se střelivem.  Zombie se vcelku  brzy
postarají o  to, aby si  již nechal svá  tajemství pro sebe,  neboť vtrhnou do
místnosti  a fyzicky  ho eliminují.  Projděte dvorkem,  po schodech na terasu,
a až  na  ulici  k  autobusu.  Vstupte  do  policejního  areálu města Raccoon.
V jediných  otevřených dveřích  naleznete policistu,  který Vám  věnuje kartu,
s jejíž  pomocí otevřete  v počítači  ostatní dveře.  V levých dveřích najdete
policejní  záznamy s  číslem od  trezoru a  stolek v  rožku skrývá  také jistá
tajemství.  Pokračujte zadními  dveřmi po  chodbě a  následně pak  konferenční
místnosti. Seberte zprávu a v zadní části si prohlédněte obra z. Až budete mít
zapalovač, vraťte se sem - pomocí ohně  založeného v krbu se vyloupne z obrazu
červený drahokam. Jděte dál po chodbě, dojdete ke schodům. V kanceláři najdete
druhou zprávu.

Ve druhém patře  jděte k soše třímající rudý drahokam.  Odsuňte menší sochy na
opačné straně  tak, aby stály na  vyznačeném místě a směřovaly  doprostřed, na
sochu  prostřední. Ta  uvolní poté  stisk a  drahokam je  Váš. Projděte dveřmi
a vstupte  do S.T.A.R.S.  kanceláří.  Naleznete  deník, plaketu  s jednorožcem
a zbraně ve  skříni. Při odchodu  zazvoní fax a  budete si moct  přečíst další
zprávu. Nyní se  vraťte do haly, kde vložte do  fontánky plaketu, čímž získáte
pikový  klíč (spades).  S jeho  pomocí otevřete  ty dveře,  které mají na sobě
vyrytý symbol  piků. Bude-li klíč  nadále k nepotřebě,  a utomaticky Vám  bude
nabídnuto  jeho odstranění  z inventáře.  V prvních  dveřích najdete policejní
zprávu a po přisunutí žebříku ke skříni  i kliku. Jděte do chodby s S.T.A.R.S.
kancelářemi, a na jejím konci použijte opět klíč. Potkáte Leona.

Zamiřte do knihovny,  přičemž po cestě můžete otevřít  malý stolek. Vyjděte na
římsu a jděte až na její konec,  kde se propadnete. Prohlédněte si vyjevení na
zdi  a  stiskněte  červené  tlačítko.  Nyní  pomocí  tlačítek  na jednotlivých
regálech  uspořádejte  regály  tak,  aby  odpovídaly  nákresu. Získáte Serpent
Stone.  Širokými dveřmi  se vydejte  haly. Spusťte  požární žebřík  a jděte na
druhý konec.  Naleznete zde diář sekretářky  a zapalovač (co takhle  ten obraz
nad krbem  v konferenční místnosti ?).  Pokračujte pravou chodbou až  k hořící
helikoptéře.  Sestupte po  schodech dolů   a v  domku seberte  uzávěr ventilů.
S jeho  pomocí uhaste  oheň, ježto   pohltil helikoptéru.  Vraťte se  k jejímu
přednímu  konci a  vstupte do   pravých dveří.  Seberte kárový  klíč (diamond)
a máte-li již oba  drahokamy, vložte je soškám po  stranách do určeného místa.
Získáte  půlku Jaguar  Stone. V  chodbě se  schody a  temnou komorou  otevřete
kovové dveře pomocí  klíče. Seberte C4 a film. Dalšími  dveřmi se dostanete do
západních  kanceláří,  kde  se  skomírající  policista  změnil  na rozběsněnou
zombii. Na  stole seberte rozbušku,  kterou zkombinujte s  C4kou. Dále najdete
uvítací dopis a pár drobností.

Cesta  za  druhými  dveřmi  vede  na  východ.  Vejděte  do  modrých dveří, kde
naleznete  trezor. Použijte  kombinaci 2236  - získáte  mapu a  zbraň. Najděte
druhé dveře se symbolem kár a  otevřete je... jedná se o výslechovou místnost,
kde  je možné  sebrat Eagle  Stone a  prodlužovačku. Ta  je dobrá  pro spojení
ovládacího panelu se zdrojem energie, ať  už v levé či pravé spojovací chodbě.
Dojděte k vraku helikoptéry a ke dveřím položte výbušninu. Po výbuchu vnikněte
dovnitř. Objevíte šerifa Ironse a mrtvou starostovu dceru. Vytraťte se druhými
dveřmi, kde po rozsvícení objevíte Sherry  a deník. Nyní se vydejte do pokoje,
kde byl šerif.  Toho tu nenaleznete, zato získáte jeho  osobní deník a srdcový
klíč (heart). Otevřete  jím adekvátní dveře (vedle východních  kanceláří) a na
konci  chodby se  dejte do  suterénu. Cestou  vlevo dojdete  kolem pitevny  ke
dveřím a  poté k průlezu do  kanalizace. Přesně to udělejte  a až budete dole,
zajděte  do skladu.  Zde doporučuji  hru uložit.  Až vyjdete, převezmete totiž
kontrolu  nad  Sherry.  Výtahem  se  svezte  nahoru  a  kličkujte mezi psy jak
kybernetická myš. Přeběhněte do místnosti s  pákou a vodní nádrží. Slezte dolů
na dno  a uspořádejte bedny tak,  abyste vytvořili můstek, po  kterém je možno
přejít na druhou stranu. Spusťte páku, čímž se dostanete na druhou stranu, kde
seberte křížový klíč (club). A vraťte se  zpět, kde jste s Sherry začali. Opět
budete totiž Claire.

Pomocí křížového  klíče otevřete pitevnu, kde  naleznete červenou kartu. Další
dveře  jsou  energetickým  centrem.   Nastavte  rovnováhu  elektrické  energie
nastavením první, třetí  a páté páčky nahoru a druhé  a čtvrté dolů. Díky tomu
bude  identifikátor karet  fungovat a  budete tak  moct nabrat  pár věcí  plus
postranní kapsičku, která  Vám zvětší počet míst v inventáři  z osmi na deset.
Ve  dveřích hned  nad schody  naleznete deník.  A poslední  dveře, které  něco
skrývají,  se nachází  naproti odposlechové  místnosti. Seberte  film ze stolu
a pomocí  zapalovače zapalte  kamna v  rohu. Poté  v pořadí  prostřední, pravý
a levý zapalte  jednotlivé hořáky, získáte ozubené  kolo. S klikou a  kolem se
vydejte do knihovny,  po schodech nahoru, a pořímse dál,  kde do otvoru ve zdi
vložíte kliku  a do mechanismu  kolo. Získáte druhou  polovinu modrého kamene,
který ve spojení  s polovinou první dává dohromady  kompletní Jaguar Stone. Se
všemi  třemi kameny  dojděte do  šerifova pokoje  za vrakem vrtulníku. Odsuňte
obraz  a do  otvorů zasuňte  Serpent, Eagle  a Jaguar  Stone. Otevřou se tajné
dveře. Zabavte papíry ležící na zemi a stiskněte červené tlačítko.

Šerif se sice bude snažit Vás odstranit z tohoto světa, nicméně zlá choroba ho
sklátí dříve nežli on Vás. Dírou v rohu slezte po žebříku o patro níž. Zabijte
potvůrku systémem  "nejdříve malé, pak tu  velkou..." a vraťte se  pro Sherry.
Spolu pak dojděte až dolů k bráně. Sherry  se Vám za ní šikovně ztratí. A opět
si můžete  začít zvykat na  malé dětské tělo  - nemotorné a  slabé. Jděte tedy
stále  kupředu a  v místnosti   se zombií  utečte ventilační  šachtou. Tunelem
s netopýry  pouze proběhněte  a pokračujte  dál e.  Seberte stříbrnou medaili,
čímž Vaše působení v těle Sherry opět odpadá a nyní jste opět Claire.

Proběhněte chodbou  a dostanete se do  místnosti. Na stole seberte  papíry. Po
otevření dveří vedle  zdviže můžete slézt dolů, ale  tato vycházka vede toliko
k doplnění inventáře o několik bezvýznamných položek. Sjeďte tedy výtahem dolů
a ze  zdi strhněte  mapku kanalizací.  Pokračujte dále  dveřmi přímo  do stoky
Projděte  zamřížovanými  dveřmi  a  dejte  se  doleva.  Hned za dveřmi potkáte
Sherryinu matku, Annette.  Použijte uzávěr ventilů na ovládání  mostu, čímž ho
dostanete do dolní pozice. Po  překročení mostu použijte uzávěr opět. Projděte
chodbou až na konec,  kde na Vás vyskočí aligáto r. Až  před ním budete unikat
podél červeného  tlačítka, stiskněte ho,  čímž aligátor pozře  bombu, která po
jemné aplikaci  střelné zbraně aligátora patřičně  umravní. Druhým způsobem je
zabití přímo. I to je možné.

Na konci  chodby odemkněte vrata a  jděte k Sherry. Seberte  medaili a vylezte
pryč z tohoto  místa. Nahoře se dejte doleva a  přejděte opět přes most. Vlevo
naleznete zlatou medaili a zápisky. Napravo  od mostu je pak místo, kde můžete
použít znovu uzávěr. To zastaví větrák a  Vám se tak podaří prolézt po žebříku
dál. Dojděte až k místu, kde Vám  vodopád bránil v cestě dál. Do skříňky vlevo
od Vás vložte obě medaile a  projděte dveřmi. Vedle lanovky, vpravo, naleznete
ovládací  panel k  jejímu napájení.  Aktivujte jej  a svezte  se. Vedle  dveří
naleznete  vrhač světlic.  Pomocí zapalovače   jej zapalte  - objevíte  v záři
světla malý klíček  v rohu místnosti. Postupně se přes  místnost, kde je možné
hru uložit,  dostanete až ke  kabině. Vejděte do  ní a seberte  klíč visící na
zdi. S ním aktivujte spouštění celé  plošiny. Pouze souboj s Williamem přeruší
romantický sestup.

Dojděte  do západní  části a  projděte jedinými  možnými dveřmi. Seberte dvoje
poznámky a  aktivujte anti-B.O.W. program.  Nyní se vydejte  do východní části
a projděte  zamrzlými dveřmi.  K mání  zde je  fuse case  a přístroj, na který
součástku použijete. Výsledný produkt použijte  na prostřední plošině. Od nyní
půjdou  otevřít vrata  v západní  části. Otevřete  je po  žebříku slezte dolů.
V místnosti s monitory  najdete mapu laboratoří. Pokračujte dál  a za širokými
dveřmi můžete najít  zbraně ve skříňce, na kterou  použijete malinkatý klíček.
V rohu místnosti  jsou pak automaticky se  otevíra jící dveře, za  nimiž kromě
zombií naleznete  i červenou kartu.  Při východu z  místnosti potkáte Annette.
Nicméně, bude napadena Williamem a dá  Vám na rozloučenou návod na protilátku.
Pomocí červené karty otevřete dveře,  kolem nichž jsou vejce. Zlikvidujte obří
můru a posléze i ty malé  kolem počítače. Zadejte heslo "GUEST". Poté uhánějte
do východní  části. Seberte nádobku  na vakcínu a  rozsviťte. Tím odhalíte  MO
disk. Položte  nádobku na sérum k  počítači a stiskněte tlačítko  na přistroji
napravo. Tím  zís káte základ  pro tvorbu protilátky.  Nyní se vraťte  zpět do
laboratoří,  kde jste  nalezli červenou  kartu. Pre-sérum  vložte do  počítače
v rohu místnosti a stiskněte tlačítko - získáte tak opravdové sérum.

Pokračujte ke dveřím,  které vyžadují MO disk. Předem upozorňuji  na to, že za
těmito dveřmi proběhne poslední bitva s Williamem, proto doporučuji se obložit
patřičným  arzenálem. Až  William zemře,  výtahem sjeďte  dolů, kde  doběhněte
ujíždějící vlak. Všichni jsou zachráněni a Claire již má svůj díl za sebou.

2) Leon

Rozdíl v první misi  mezi Leonem a Claire je ten, že  Leon nesbírá kameny, ale
figurky,  které jsou  umístěné na  stejných místech  jako kameny  v předchozím
případě, proto je tento návod použitelný  i pro hru s Leonem. Rozdíly nastanou
v  momentě, kdy  vejdete na parkoviště.  Potkáte zde Adu  Wong. S její  pomocí
můžete  odtlačit vozidlo,  které brání  průchodu  do  zadní části.  Až se  tam
dostanete,  projděte až  dozadu k  celám, kde  potkáte Bena.  Seberte páčidlo,
s jehož pomocí odsuňte  v předchozích dveřích poklop. Slezte  dolů. Dojdete až
ke skladišti  a poté do místnosti,  kde je možné použít  figurky, které berete
namísto kamenů. Až z místnosti vystoupíte, budete ovl ádat Adu.

Projděte  na druhou  stranu, kde  uspořádejte bedny  tak, aby  se po nich dalo
přejít. Získáte tak křížový klíč. Vraťte  se zpět na místo, kde jste naposledy
viděli Leona, a budete ho opět ovládat.  Držte se tedy návodu na použití klíče
a až budete mít sbírku všech čtyř  figurek kompletní, vraťte se dolů, k místu,
kde je možné použít figurky. Zabijte ošklivou příšeru a po zasunutí postaviček
budete  moci  pokračovat  dále.  Naleznete   zápisky  a  potkáte  Adu.  Budete
postřeleni a  tak nyní budete  opět hrát  za  ni. Vylezte za  ženou po žebříku
nahoru a poté  skrze ventilační šachtu. Přejděte po mostu  a slezte po žebříku
dolů. Pak je řada opět na Leonovi.

Pokračujte dále podle  návodu pro Claire, jen v okamžiku,  kdy v laboratoři ve
východní části seberete MO disk, Vás při  odchodu napadne Annette a pak i Ada.
Dojděte  až k  hlavním dveřím,  použijte MO  disk a  zkontrolujte si,  máte-li
dostatek munice.  Čeká Vás totiž souboj  s Williamem. Pak sjeďte  výtahem dolů
a opět konec.


B) DRUHÁ MISE

1) Leon

Vystřílejte vše,  co hne brvou  a pokračujte na  policejní stanici. V  domečku
seberte  klíče,  kterým  otevřete  vchod  do  dalšího  domku, na opačném konci
dvorku. Ocitáte se ve vnitřním traktu.  Vylezte po schodech nahoru a zjistíte,
kterak  se  helikoptéra  napasovala  do  policejní  stanice. Vejděte dveřmi do
budovy. Chodbou s  havrany projděte až na konec. V  čekárně pak seberte klíček
a deník. Jděte  na římsu. V její  polovině stáhněte požární žebřík,  na druhém
konci pak seberte plaketu s jednorožcem. Vsaďte ji do fontány a získáte pikový
klíč. Vraťte se zpět  do havraní chodby a dveřmi p o  pravé straně se dejte po
schodech do spodního patra. V hlavní místnosti seberte uzávěr ventilů, s jehož
pomocí  uhaste  oheň  u  hořící  helikoptéry.  Cestou  zpět  do  nitra  budovy
zlikvidujte dáreček,  jež k Vám spadnul  z nebes a pokračujte  dál. Vejděte do
dveří  naproti přední  části vraku   helikoptéry a  tam seberte  modrou kartu.
V hale slezte po řebříku dolů a spusťte  počítač - použijte kartu, čímž se Vám
otevřou  dveře do  levého křídla  budovy  a  do knihovny.  Vejděte do  čerstvě
otevřených dveří, kde se dají sebrat zápisky a něco málo arzenálu ze stolku.

Projděte dveřmi do  chodby. V zamčených dveřích naleznete  další spisy a pokud
si chcete přilepšit, dotlačte stoličku ke skříni  a podívejte se, co je na ní.
Jděte dál.  V Briefing Roomu seberte  poznámky a v zadní  části si prohlédněte
obraz  nad  krbem.  Pomocí  zapalovače  zažehněte  oheň  a  získáte  drahokam.
V kanceláři pod  schody najdete druhou část  poznámek o záchranných operacích.
Vyjděte nahoru, proveďte  opět rošádu se sochami, získáte  další drahokam (oba
dva posléze použijte  v místnosti, kde jste nalezl i  modrou kartu - dostanete
figurku krále).  Pokračujte dále do kanceláře  S.T.A.R.S., kde seberte Chrisův
diář a pak ještě pár drobností. Projděte až na konec chodby a dál, kde najdete
Sherry.  Pravda, ihned  uteče, ale  přinejmenším po  sobě zanechá kárový klíč,
a to se taky  počítá. Vraťte se kousek doleva, potkáte  Claire. Dejte se boční
chodbou.  V knihovně  vyjděte po  schodech, jděte  až na  konec, propadnete se
a můžete  si   prohlédnout,  jaké  má  být   uspořádání  jednotlivých  regálů.
Uspořádejte je tak pomocí tlačítek, získáte figurku střelce.

Jděte  dolů pod  schody (k  fotokomoře) a  na opačném  konci chodby  odemkněte
károvým  klíčem  kovové  dveře.  Přes  archiv  se  tak  dostanete do západních
kanceláří.  Zde najdete  srdcový klíč,  další malý  klíček (slouží  k otevření
stolku před knihovnou) a poznámky pro Leona zanechané na stole. Toliko v levém
křídle,  nyní  do  pravého.  V  druhé  chodbě  naleznete zamčené kovové dveře.
Odemknete je károvým klíčem -  vevnitř naleznete další figurku věžičky. Vraťte
se k velkým  modrým dveřím a projděte jimi. V  zadní části naleznete dveře, na
které platí srdcový klíč. Na konci chodby sestupte po schodech dolů a dejte se
doprava,  do místnosti  s regulací  elektrického rozvodu.  Dejte první,  třetí
a pátou  páčku nahoru,  ostatní dolů.  Kromě toho  ještě seberte mapu podzemí.
Projděte až na parkoviště, kde se  setkáte se slečnou jménem Ada Wong. Pomozte
jí odtlačit  vůz. Pokračujte do  prvních dveří, kde  naleznete kromě vzteklých
psů i kanál.  Vyjděte ven a na konci  najdete Bena a otvírač kanálů.  S tím se
vraťte k  psům (nyní již pr  avděpodobně mrtvým) a otevřete  průchod do stoky.
Projděte jí a vejděte do dveří vedle nápisu septic pool. Při vycházení potkáte
Adu.  S ní  se protáhnete  průlezem nade  dveřmi, kde  pak potkáte Sherry. Ta,
pochopitelně, uteče. Zůstane  po ní jen medailon. Protlučte  se až k místnosti
s bednami.  Uspořádejte je  do řady   a stiskněte  tlačítko. Získáte  klíč. Po
návratu k vratům z Vás bude opět Leon.

Dostaňte se  zpět na parkoviště  a dále pak  na pitevnu. Najdete  tam červenou
kartu, která se  hodí k otevření dveří se čtečkou.  Je to muniční sklad, tudíž
je asi  zřejmé, co zde  bude k nalezení.  Nyní opusťte suterén  a dejte se  do
zamčených dveří.  Naleznete náboje a  deník. Po žebříku  v hale se  vyšplhejte
nahoru  a   jděte  do  chodby   s  hořící  helikoptérou.   Totiž,  s  uhašenou
helikoptérou. Claire  mezitím uvolnila průchod  dál. V místnosti  naleznete na
křesle šerifův deník. Budete li pokračovat druhými dveřmi, získáte další deník
a kliku. Cestou  ven potkáte starého známého,  nicméně bavt e se  s ním stejně
jako minule řečí olova.

Dojděte k posledním zamčeným dveřím, na které Vám pomůže křížový klíč. Zapalte
kamna, a  pak stiskněte tlačítka  na prostřední, pravé  a nakonec levé  lampě.
Objeví  se opět  nezmar -  ani teď  se nehodláte  bavit. Seberte  ozubené kolo
a jděte do knihovny. Dlužno však  podotknout, že vlezlost některých lidí nezná
mezí  a setkání  se bude  opakovat počtvrté.  V knihovně  vyjděte po  schodech
a projděte dveřmi,  až se dostanete  do věže. Použijte  kliku na otvor  ve zdi
a nahoře doplňte  mechanismus o ozubené kolečko.  Sti skněte tlačítko, seberte
objevivší  se poslední  chybějící figurku  koně a  seskočte. Přijděte k Benově
cele  - dostanete  kompromitující materiály   a můžete  ještě dát  krátkou řeč
s Adou. Nyní se přes parkoviště vydejte  do stok. V místnosti, kde se vkládají
figurky do zámku, potkáte Williama. Zlikvidujte ho. Postupně nasázejte všechny
čtyři figurky vedle dveří a pokračujte dál - potkáte opět Adu.

Projděte stokou až do kontrolní místnosti  a tam pak sjeďte výtahem dolů. Leon
bude  postřelen a  tak budete  opět  Ada.  Pronásledujte ženu  stokami a  poté
i ventilací. Nakonec se obě setkáte. Až skončí animace, přejděte most, sejděte
po žebříku a OINK...  už jste opět Leon. Popadněte mapu a  dejte se s chutí do
stok.  Vlevo  najdete  při  prozkoumání  mrtvol  medaili  a klíček. Dojděte až
k mostu.  Použijte  uzávěr  ventilů  a  most  přejděte.  Na  druhém konci však
použijte ventil ještě  jednou. Dostáváte se do chodby, na  jejímž konci na Vás
čeká aligátor.  Vraťte se zpět  a bombou/zbraněmi  se  do ně ho  pusťte, dá se
zabít. Posléze se vraťte na konec chodby, stiskněte tlačítko a skočte do stoky
a na  ostrůvek za  Adou. Po  překročení mostu  se můžete  dát buďto vlevo (kde
seberete  zlatou  medaili  a  zápisky)  nebo  vpravo. Ventilem zastavte větrák
a prolezte  na  druhou  stranu,  kde  vsuňte  stříbrnou  a  zlatou  medaili do
přístroje po pravé straně. Na nástupní plošině přivolejte lanovku a poté do ní
nastupte.  Cesta bude  sice plná  dobrodružství, ale  Williamova ruka  po pěti
střelách změní svůj  původní úmysl a ne chá Vás  na pokoji. Vystupte z lanovky
a pomocí zapalovače odpalte světlici - zahlédnete klíček, jenž seberte.

Další postup  přenechejte přítelkyním zbraním. Opravdovou  lahůdkou jsou ovšem
části brokovnice,  které v kombinaci se  stávající utvoří skutečnou medvědici.
Dostanete se  postupně do další  místnosti. Ada začne  hledat cosi v  počítači
a vy  se vydáte  ven. Na  zdi visí  dosud ještě  erární mapa, nicméně, máte-li
zájem... Sjeďte plošinou o patro dolů. Na  jejím konci se setkáte s někým, kdo
tu již  hodně dlouho nebyl.  Seberte klíček  a  vraťte se k  Adě, které klíček
dáte. Vyjděte z místnosti, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu a až budete
moci opět  pohybovat postavou, vyjděte  ven a dejt  e Williamovi za  vyučenou.
Poté se vraťte dovnitř.

Po  animaci opět  vystrčte hlavu  z vozu  a protáhněte  se ventilační šachtou.
Dotlačte velkou bednu  na výtah a svezte se  s ní dolů. Bednu pak  dotlačte ke
dvěma  dalším a  s jejich  pomocí  se  vyškrábejte nahoru  ke dveřím.  Ty jsou
nicméně  zamčené.  Slezte  dolů  a   dejte  se  doleva.  Výtahem  sjeďte  dolů
a aktivujte v zadní  části hlavní výtah. Až se Vám  tak podaří ještě se vraťte
pro zápisky v mezipatře a pak již zpět  k místu, kde jste se dostali do chodeb
z šachty a směrem k výtahu. Sjeďte dolů.  Upalujte do vozu, ve kterém je (nebo
spíše má  být) Ada. Zklamáni její  absencí se vydejte jed  inými dveřmi, které
umožňují  postup  dál.   Ve  středu  se  dejte  doprava,   do  západní  sekce.
V posledních dveřích  na konci chodby  najdete červenou kartu,  zápisky a info
o registraci. Rovněž se můžete protáhnout  šachtou do vedlejšího pokoje. Odtud
Vaše kroky  povedou do východní sekce,  kde po použití červené  karty odhalíte
syntetické centrum.  Jděte do zamrzlé  laboratoře, kde seberte  obal na zdroj,
který  použijte  na  blikající  přístroj.  Výsledek  lze  s  spěchem použít na
prostřední plošince, čímž zalijete někt eré elektrické okruhy opět elektrickým
proudem.

Jděte do západní části, otevřete dveře a zlikvidujte rostliny. Žebříkem slezte
dolů a jděte stále rovně. U  monitorů můžete najít mapu podzemních laboratoří.
Zde doporučuji  si uložit pozici. Pokračujte  dál a vejděte do  velkých dveří.
Obsahují mnoho  zombií, ale především  klíč ke dveřím,  k nimž jste  se museli
dostávat  pomocí beden.  Jako tradičně,  něco do  toho skočí,  ať již  Annette
(Williamova choť,  Sherryina matka) nebo  neodbytný návštěvník, který  pošesté
ochutná kyselkavou příchuť Vašich nábojů.  Proch ázejíce se chodbou za dveřmi,
od nichž  máte klíč, zjeví se  zelenkavý přízrak posedmé. Bohužel,  nyní se do
všeho začne plést  i Ada, za což zaplatí posléze  životem. Jedinou jistotou je
však  to, že  pan Přízrak  se již  neobjeví, neboť  spadnul do tavícího kotle.
I když možná... Na zemi naleznete ležet malý klíček, však velké důležitosti.

Jeďte výtahem dolů pro Sherry a zaneste  ji do výtahu. Vsuňte klíček do panelu
na  druhé straně  a doneste  Sherry do  vlaku. V  jeho zadní  části se na zemi
nachází Platform Key.  Pomocí jeho otevřete branku hned  vedle vlaku. Po mostě
přeběhněte přes trať  a stiskněte červené tlačítko. Seberte  obě zástrčky a po
proběhnutí dveřmi  je zasuňte do  přistaveného generátoru. Objeví  se William,
ačkoliv decentně  doutnající. Boží pomoc  v podobě raketometu  ukončí prozatím
jeho  trápení. Vraťte  se poté  k vlaku  a otevřete  bránu před  vlakem pomocí
tlačítka. Nyní  je zcela zřejmé,  že je  třeba  běžet zpět do  vlaku do kabiny
a spustit  ho.  To  proveďte,  přidá  se  k  Vám  Claire.  Zde by tento příběh
končil..., kdyby  se William nedostal  i do vlaku.  Proto je v  polovině cesta
přerušena. Jděte do zadních vagónů a  střílejte čím můžete po "cizí hmotě". Až
tak provedete, vraťte se směrem ke kabině. A zbytek je již otázkou renderované
video sekvence.


2) Claire

Návod pro druhou misi  je identický s tímto, proto se držte  jeho a pouze opět
v momentech,  kdy  budete  sbírat  kameny  nebo  figurky,  si  uvědomíte jisté
rozdíly.  Nebudete-li si  v některých  lokacích již  vědět rady,  jak dál (což
pochybuji),  řešení  vyčtete  na  předchozích  stranách.  Brala-li tedy Claire
dynamit, bude ho brát opět, de facto se jedná o stejné akce jako v předchozích
případech, pouze prakticky retrospektivně uspořádané.  K propracování se až na
konec  hry Vám  zcela postačuje  dosavadní návod,  který předvádí  způsob, jak
který problém řešit. Ať už v první či druhé misi. Poté, co se zbavíte zeleného
přízraku, jděte hledat Sherry - na centrální plošinu. Seberte klíček a vydejte
se k hlavnímu výtahu. Sjeďte dolů a pokračujte pomocí návodu o odstavec výš až
k vítěznému konci. Voila... bylo mi radostí.

KONEC.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dobrý

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:21)

Já jsem nevěděl že že je i ve 2 Ada.Já myslel že je jenom ve 4.

Konečně!

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:17)

Konečně budu vědět jak dál.

Konečně!

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:17)

Konečně budu vědět jak dál.

Konečně!

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:17)

Konečně budu vědět jak dál.

Konečně!

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:17)

Konečně budu vědět jak dál.

Konečně!

(Honza Lešek, 4. 1. 2007 18:17)

Konečně budu vědět jak dál.

 

Portrét